Fremdriftsplanen vår

April 2017

Halsa handels- og servicepark konsepttegnet av Snøhetta arkitekter sammen med Asplan Viak.

Prosjektet gjøres kjent blant interessenter.

Mai 2017

Etablerere melder sin interesse og finansieringsarbeidet nærmer seg konklusjon.

Høsten 2017

Første opparbeiding av området starter. Vi starter med veistrukturen i næringsarealet.

Vinteren 2017

Plan for opparbeidelse legges.

Byggetillatelser fremarbeides.

2018

Anbud for døgnhvileplass landes.

Reguleringsarbeidet ferdigstilles.

Eventuelle koblinger til veibygging E39 Betna-Stormyra avklart.

Plan for oppstart.

2019

Realisering

Servicedelen sett fra E39 slik den vil fremstå om natta. Illustrasjon: Snøhetta/MIR
Servicedelen sett fra E39 slik den vil fremstå om natta. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Kontakt oss.

Se alle bilder og prospekter i full størrelse.