Miljøvennlig, effektivt og et godt sted å være

Handels- og serviceparken har to hovedelementer. Det ene er et flott næringsareal bygget inn i terrenget på området. Her blir det god plass for logistikk og samtidig flotte omgivelser for butikker, produksjonsbedrifter og kontor.

Serviceparken i det gamle steinbruddet i forgrunnen og næroingsarealet lenger bak, i retning Halsa fergekai. Turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta
Serviceparken i det gamle steinbruddet i forgrunnen og næringsarealet lenger bak, i retning Halsa fergekai. Turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta

Dette næringsarealet blir liggende nært alle tilbudene i serviceparken; Bensinstasjon, butikk, restaurant, motell og mer.

Arealet kan formes av de som ønsker å være med fra starten av. Her skal det bli anledning til å bygge selv, eie eller leie. Målet er å få en fin sammensetning av næringsliv og klynger som kan dra veksler på hverandre.

Visning av høydene i arealet. Næringsarealet skal legges i terrenget, men dette området fylles selvsagt ut slik at stigning og nyttbart areal blir effektivt og utnyttet. Næringsarealet skal få et naturlig og harmonisk preg. Illustrasjon: Snøhetta
Visning av høydene i arealet. Næringsarealet skal legges i terrenget, men dette området fylles selvsagt ut slik at stigning og nyttbart areal blir effektivt og tilrettelagt for transport. Næringsarealet skal få et naturlig og harmonisk preg. Illustrasjon: Snøhetta

Alt dette blir hjulpet av varme og energi fra biogassanlegget som er under planlegging. Næringsarealet får også gode logistikkmuligheter gjennom omlastingssentralen på stedet. Tilgangen til fremtidig kai på Røe gjør transportmulighetene enda bedre.

Skisse til næringsareal med tenkte funksjoner. Her er det romslig plass til flere og det er mulig å være med på å bestemme utformingen av dette området nå. Illustrasjon: Snøhetta
Skisse til næringsareal med tenkte funksjoner. Her er det romslig plass til flere og det er mulig å være med på å bestemme utformingen av dette området nå. Illustrasjon: Snøhetta

Flere har allerede meldt sin interesse for dette området, men her er det altså plass til mer. Ta kontakt for å få en orientering og muligheten til å være med på et av de mest spennende næringsarealene i landsdelen.

Det er fortsatt mulig å melde sin interesse for å drive eller etablere kafé, motell, dagligvare, omlastingssentral og bensinstasjon.

Det kommende næringsarealet i forgrunnen. Bildet er tatt i retning nordøst. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Kontakt oss.

Se alle bilder og prospekter i full størrelse.