Døgnhvileplass med omsorg for sjåføren

Bærekraftig og helserettet – rett ved E39

Morgendagens døgnhvileplass er klar til realisering på Stavråa i Halsa. I et anlegg som skal by på alt en veifarende kan ønske, skal yrkessjåførene få spesielt god behandling. Dette blir en hvileplass med svært god standard. Sikkerhet og helse er satt som de viktigste verdiene.

Praktisk

Det skal være trygt, behagelig og lett å komme inn og ut av området. Tungtransporten kommer ikke i konflikt med andre funksjoner. 25 storbiler får et eget romslig og trygt areal. Her blir det også omlastingssentral og kort vei til fremtidig kai på Røe.

 

Arealet skissert i dagslys. Innkjørings- og snuområdet til bensinstasjonen i forgrunnen og døgnhvileplass med romslig svingradius i den store «sirkelen» i midten av bildet. Illustrasjon: Snøhetta
Dette viser mer av det totale arealet. Merk turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta
Servicearealet med tydelig illustrert avkjøring fra E39 og kommende rundkjøring med langbilvennlig kurvatur på vei inn til området. Illustrasjon: Snøhetta
Servicearealet med tydelig illustrert avkjøring fra E39 og kommende rundkjøring, med langbilvennlig kurvatur, på vei inn til området. Illustrasjon: Snøhetta

Mat

Det blir matvarebutikk, moderne bensinstasjon og restaurant på stedet. Her skal sunne alternativer være tilgjengelig døgnet rundt.

Helse

Treningsmuligheter, turstier og badeplasser befinner seg i tilknytning til anlegget. Det blir aktivitetstilbud for alle nivå.

Tilbud

Området for døgnhvilende blir stille, trygt og utstyrt med det meste av fasiliteter; internett, dusj, bad, WC og motell. Alt blir selvsagt lett tilgjengelig fra oppstillingsarealet.

Utforming

Anlegget bygges i et steinbrudd på stedet Stavråa i Halsa, rett ved E39. Et sår i naturen blir nå en attraktiv stoppeplass og turområde for veifarende. Denne etterbruken og det svært spennende designet mangler sidestykke i Norge.

Hovedbildet av område med hovedfokus på servicepark-delen. Turstiene går tydelig frem i forgrunnen av bildet. I nivåene over døgnhvileplassen og omlastingssentralen kommer først butikk, så restaurant og øverst et uteområde. Til venstre for restaurantområdet kommer motellet. Alt lett tilgjengelig for brukerne av døgnhvileplassen. Illustrasjon: Snøhetta/MIR
Hovedbilde av området med fokus på servicepark-delen. Turstiene går tydelig frem i forgrunnen av bildet. I nivåene over døgnhvileplassen og omlastingssentralen kommer først butikk, så restaurant, og øverst et uteområde. Til venstre for restaurantområdet kommer motellet. Alt lett tilgjengelig for brukerne av døgnhvileplassen. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

Planen

Det hele er prosjektert og tegnet av Snøhetta arkitekter sammen med Asplan Viak. Halsa kommune, Halsa Næringsforening og utbyggerne står sammen om realisering av dette prosjektet .

Miljø

HHS har, i tillegg til etterbruk av steinbruddet, en sterk miljøprofil gjennom et biogassanlegg under planlegging. Anlegget skal sørge for varme og energi til området. Målet er å gjøre hele Halsa handels- og servicepark til et miljøfyrtårn.

Kontakt oss.

Se bilder og prospekter i full størrelse.