Bilder og illustrasjoner i full størrelse

Presse:

Tekstsak på NRK om prosjektet i Stavråa. Lenke rett til TV-innslaget.

«Verdenskjente arkitekter forvandler…» på Adressa.no (abonnement).

«Politisk ros til planer om handelspark i steinbrudd» på TK.no.

«Gigantplaner tar form» i avisa Tidens Krav (abonnement).

«Omfattende planer om utvikling…» i avisa Tidens Krav (abonnement).

«Nytt liv i gammelt steinbrudd» i avisa Driva.

«Steinbrudd blir servicepark» i avisa Søvesten.

«Stor interesse» i avisa Driva (abonnement).

 

Høring av reguleringsplan

Varsel om detaljregulering på gnr/bnr 11/4 og 11/5, området rundt Stavråa og Felleskjøpet på Halsa kommunes sider.

«Det nærmer seg» – sak om reguleringsplanen på halsahs.no.

Realistiske illustrasjoner av området:

Hovedbildet av område med hovedfokus på servicepark-delen. Turstiene går tydelig frem i forgrunnen av bildet. I nivåene over døgnhvileplassen og omlastingssentralen kommer først butikk, så restaurant og øverst et uteområde. Til venstre for restaurantområdet kommer motellet. Alt lett tilgjengelig for brukerne av døgnhvileplassen. Illustrasjon: Snøhetta/MIR
Hovedbilde av området med fokus på servicepark-delen. Turstiene går tydelig frem i forgrunnen av bildet. I nivåene over døgnhvileplassen og omlastingssentralen kommer først butikk, så restaurant og øverst et uteområde. Til venstre for restaurantområdet kommer motellet. Alt lett tilgjengelig for brukerne av døgnhvileplassen. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

LAST NED FULL STØRRELSE HER.

Servicedelen sett fra E39 slik den vil fremstå om natta. Illustrasjon: Snøhetta/MIR
Servicedelen sett fra E39 slik den vil fremstå om natta. Illustrasjon: Snøhetta/MIR

LAST NED FULL STØRRELSE HER.

Plantegninger og illustrasjoner:

Skisse til næringsareal med tenkte funksjoner. Her er det romslig plass til flere og det er mulig å være med på å bestemme utformingen av dette området nå. Illustrasjon: Snøhetta
Skisse til næringsareal med tenkte funksjoner. Her er det romslig plass til flere og det er mulig å være med på å bestemme utformingen av dette området nå. Illustrasjon: Snøhetta
Serviceparken sett ovenfra. Sykkelstier, merk mulige overnattingareal og bruk av området rundt serviceparken. Illustrasjon: Snøhetta
Serviceparken sett ovenfra. Merk sykkelstier, mulige overnattingareal utendørs og bruk av området rundt serviceparken. Illustrasjon: Snøhetta
Servicearealet sett ovenfra med tydelig romslig område for døgnhvileplassen i midten av bildet. Illustrasjon: Snøhetta

Serviceparken i det gamle steinbruddet i forgrunnen og næroingsarealet lenger bak, i retning Halsa fergekai. Turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta
Serviceparken i det gamle steinbruddet i forgrunnen og næringsarealet lenger bak, i retning Halsa fergekai. Turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta
Visning av høydene i arealet. Næringsarealet skal legges i terrenget, men dette området fylles selvsagt ut slik at stigning og nyttbart areal blir effektivt og utnyttet. Næringsarealet skal få et naturlig og harmonisk preg. Illustrasjon: Snøhetta
Visning av høydene i arealet. Næringsarealet skal legges i terrenget, men dette området fylles selvsagt ut slik at stigning og nyttbart areal blir effektivt og at det blir gode transportløsninger gjennom området. Næringsarealet skal få et naturlig og harmonisk preg. Illustrasjon: Snøhetta

Foto av området:

Ferga Halsa-Kanestraum. Bildet er tatt i retning Halsa. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Steinbruddet ved Stavråa. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Dagens avkjøring fra E39. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Næringsarealet i forgrunnen, steinbruddet i bakgrunnen. Bildet er tatt i retning Betna/nordøstover. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Bildet av steinbruddet tatt fra øst. Deler av Skålvikfjorden midt i bildet og Tustnastabbene i bakgrunnen. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Typisk fauna i skogen som går opp fra HHS og til Megardsvatnet. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Turstiområdet. Megardsvatnet og flere fjellturer er tilgjengelig oppover til høyre for bildet. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Nedlastbare prospekt:

Mulighetsstudiet for Halsa handels- og servicepark (laget av Snøhetta arkitekter)

Presentasjon av døgnhvileplassen – 2 sider – PDF

Presentasjon av næringsarealet – 4 sider – PDF

Presentasjon av tidlig bruk av areal som prosjektplass – 2 sider – PDF

Kontakt oss.