Midt i eksportregionen og midt i Nordmørsnaturen

Halsa handel- og servicepark ligger på stedet Stavråa i Halsa kommune på Nordmøre. Rett ved Europavei 39.

Avstander

HHS-Betna (Fv65): 3 kilometer
HHS-Halsanaustan fergekai: 4 kilometer
HHS-Hennset fergekai: 15 kilometer
HHS-Liabøen: 10 kilometer
HHS-Kristiansund (E39/Fv70): 55 kilometer
HHS-Molde: 77 kilometer
HHS-Ålesund: 157 kilometer
HHS-Trondheim: 140 kilometer
HHS-E6 (Klett via E39): 127 kilometer
HHS-E6 (Berkåk via Fv65): 127 kilometer
HHS-Åndalsnes: 126 kilometer
HHS-Aure sentrum: 43 kilometer
HHS-Edøy (Smøla): 58 kilometer
HHS-Surnadal: 36 kilometer
HHS-Rindal: 64 kilometer
HHS-Sunndalsøra: 79 kilometer
HHS-Kyrksæterøra: 63 kilometer

Det er kort vei fra HHS til fremtidig kai på Røe (>5 km).

Næringsarealet er sentralt rett ved E39 med kort vei også til FV65 mot Surnadal, Rindal og Sunndal. Trafikken langs E39 har hatt kraftig vekst de siste årene og er ventet å øke ytterligere med ny vei over Høgkjølen (Orkdal) og ny vei Betna-Stormyra (Halsa/Hemne). Det er også planlagt bru over Halsafjorden.

Serviceparken i det gamle steinbruddet i forgrunnen og næringsarealet lenger bak, i retning Halsa fergekai. Turstier og naturopplevelser på alle kanter. Illustrasjon: Snøhetta

På øverste plan av serviceparken kommer parkering med turmuligheter til Megardsvatnet og nærliggende fjellturer, eller ned til friluftsområder ved Skålvikfjorden.

Servicearealet sett ovenfra med tydelig romslig område for døgnhvileplassen i midten av bildet. Illustrasjon: Snøhetta

E39 mellom Trondheim og nedover Nordvestlandet er hovedåre for veitransport langs kysten vår. HHS blir et viktig knutepunkt på denne ruten med god mulighet for transport innover Indre Nordmøre, utover til Aure/Smøla og til Kristiansund og for eventuell frakt fra ytre deler av fylket og innover til E6.

Ferge over Halsafjorden, bildet er tatt i retning mot Halsa. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Steinbruddet slik det fremstår før byggingen. Bildet er tatt i retning mot Halsanaustan. Skålvikfjorden til høyre i bildet og Halsafjorden så vidt synlig i bakgrunnen. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn
Hele området, med næringsarealet nærmest kameraet. Bildet er tatt i retning mot Betna. Skålvikfjorden til venstre. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Utviklingen av dette arealet pågår for fullt i disse dager. Regulering av området er allerede på plass og nå er prosjekteringen i gang. De som ønsker å bygge eller leie lokaler/areal har en unik mulighet til å være med på å utforme det slik en selv ønsker.

Kontakt oss.

Se alle bilder og prospekter i full størrelse.